Przejdź do treści
Proszę czekać...
Akordeonista Jerzy Mądrawski pozuje z akordeonem guzikowym

Jerzy Mądrawski

ur. 1961

Studia odbył w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Jerzego Jurka. Jest czynnie koncertującym muzykiem. W sferze jego zainteresowań znajduje się również kompozycja. Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Akordeonowej i Kameralnej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, Rosji, Litwie, Szwecji Czechach, Bułgarii i na Ukrainie. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 1995-1998 pełnił funkcję konsultanta akordeonu Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Uczestniczy w pracach jury regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów akordeonowych.

Jako wykonawca zainspirował kompozytorów do tworzenia oryginalnej literatury akordeonowej. W opracowaniu i pod jego redakcją ukazały się kompozycje na akordeon solo i z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz muzyka kameralna publikowane w wydawnictwach: Astra, Katedry Akordeonistyki Akademii Muzycznej w Warszawie, Edition Rondo Prague w Czechach. Dokonał wielu prawykonań utworów muzyki współczesnej. Występował jako wykonawca na festiwalach: Musica Moderna w Łodzi, Poznańskiej Wiośnie Muzycznej, Musica Nova w Brzegu, Bajan i bajaniści w Moskwie, Forster Brucke, Osteuropa- Komponistentreff, Jeunesses Musicales w Kielcach, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Radomiu, Buskim Lecie Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Lubuskich Dniach Kameralistyki, Zielonogórskich Spotkaniach Muzycznych i innych. Koncertował w Filharmonii Narodowej Ukrainy oraz z orkiestrami filharmonicznymi: kielecką, częstochowską, kaliską, zielonogórską, sudecką oraz ze Słupską Orkiestrą Kameralną i zespołem Camerata Vistula.

Dokonuje nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Jest autorem książki Twórczość kompozytorska Bogdana Dowlasza na akordeon (wyd. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000 r.) oraz płyt CD – Muzyka czasu i przestrzeni, Mirosław Niziurski – Utwory na akordeon z orkiestrą; Cztery pory roku; Brahms, Chopin, Niziurski (DUX).

Uczestniczył w konferencjach naukowych. Jest autorem publikacji dotyczących analizy twórczości kompozytorskiej na akordeon oraz instrumentalnych zagadnień wykonawczych. W latach 1993-96 był recenzentem muzycznym "Słowa Ludu". 

Od 1980 roku zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 1991-1995 był wykładowcą w Akademii Muzycznej w Łodzi. Obecnie jest zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. Był wieloletnim dyrektorem Instytutu Edukacji Muzycznej tego uniwersytetu, obecnie pełni funkcję prodziekana ds. muzyki.

Postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 24 kwietnia 2012 roku nadano Jerzemu Mądrawskiemu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Wykonywane utwory: