Przejdź do treści
Proszę czekać...
Księgi w Bibliotece Tschammera

W ramach XXVI edycji FKP, podczas koncertu Bielskiego Towarzystwa Muzycznego artyści, obok kompozycji polskich kompozytorów epoki renesansu, baroku i patrona bieżącej edycji Festiwalu - Wojciecha Kilara - po raz pierwszy zaprezentują utwory pochodzące z odkrytych i opracowanych przez dr Zenona Mojżysza manuskryptów cieszyńskich. Będą to kompozycje Gottfrieda Heinricha Stoelzela (1690-1749) oraz Gregora Josepha Wernera (1693-1766). Pochodzące z pierwszej połowy XVIII wieku suita francuska, zatytułowana Ouverture en A# Gottfrieda Heinricha Stoelzela (1690-1749), jak i trzyczęściowa Sinfonia G-dur Georga Josepha Wernera (1693-1766), utrzymana w tzw. stylu galant, stanowią dziś część zbiorów Biblioteki i Archiwum imienia Tschammera w Cieszynie, która to instytucja ta jest spadkobiercą biblioteki kościelnej i szkolnej ewangelickiego Kościoła Jezusowego.

 

Obydwa utwory należą do kolekcji utworów instrumentalnych, skompilowanej w latach 1740-tych przez jednego z członków rodziny Fragstein, być może Carla Leopolda von Fragstein (1704-70). Fragsteinowie z Naczesławic (Nimbsdorff) byli blisko związani z cieszyńskim Kościołem Jezusowym – Carl Leopold był kuratorem zboru. Od 1738 Leopold von Fragstein roku był namiestnikiem-starostą państwa pszczyńskiego, którego właścicielem był wówczas Erdmann II von Promnitz (1683-1745). Główną rezydencją Promnitzów nie była jednak Pszczyna, lecz łużyckie Żary. Tamtejszy pałac była ważnym centrum życia towarzyskiego i kulturalnego (także muzycznego). Wiadomo też, że chętnie zatrzymywał się w nim król August III Sas podczas swych podróży z Saksonii do Polski.

 

Prawdopodobnie to właśnie żarsko-pszczyńskie zasoby muzykaliów stanowiły źródło, z którego pochodziły odpisy utworów dla kolekcji Fragsteina. Przemawia za tym m.in. obecność w niej Koncertu polskiego Georga Filipa Telemanna (w latach 1705-1708 kapelmistrza i organisty na dworze Promnitz’ów),  sonaty triowej Johanna Davida Heinichena (nadwornego kompozytora saskiego), czy działającego na dworze książąt Sachsen-Gotha-Altenburg Gottfrieda Heinricha Stoelzel’a. Co ciekawe, na okładce suity Stoelzel’a anonimowy autor zamieścił koncept dedykacji urodzinowej w języku włoskim dla „najjaśniejszej pani księżnej z Köthen”. W latach 1740-tych żoną księcia Augusta Ludwiga von Anhalt-Köthen była Anna Friederike, córka Erdmanna II von Promnitz...

 

Każdy, kto jest zainteresowany naszą lokalną, skomplikowaną i nieznaną jak widać kulturą muzyczną, jest zaproszony na ten niezwykły koncert.

 

fot. Wikimedia Commons